Talentutvikling i animasjon

Varighet: 100 timer – 8 tirsdager (28 timer) og seks helger (72 timer)
Aldersgruppe: 13 – 18 år
Antall deltagere: 10 stk (5 jenter og 5 gutter i alderen 13-18 år)
Pris: Gratis (inkl. utstyr og materialer)

Kurset krever forkunnskaper og deltagerne vil bli tildelt plass gjennom invitasjon eller basert på innsendt søknad.

I løpet av et kalenderår vil 10 talenter få en introduksjon i animasjon utover den kommersielle delen av bransjen – som Disney, Pixar og DreamWorks. Gjennom seks samlinger, totalt 100 timer fordelt over 2 semester skal elvene bli kjent med historiske skikkelser som for eksempel Lotte Reininger og Jan Švankmajer, samt utfordres til å benytte animasjonsteknikker de vanligvis ikke ville valgt.

I løpet av året skal vi jobbe samlingsbasert. Hver samling vil bestå av en tirsdag (3,5 timer) med påfølgende arbeidshelg – lørdag (6 timer) og søndag (6 timer). Hver bolk – totalt 6 stykker – tar for seg forskjellige historiske skikkelser og animasjonsteknikker. Tirsdag blir teoridagen og oppgaven for arbeidshelgen blir delt ut. I helgen skal oppgavene løses kreativt, noen ganger individuelt – andre ganger i grupper.

Den fjerde og siste tirsdagen hvert semester skal vi oppsummere semesteret, samt forberede utstilling og avslutning.

Talentutviklingsprogrammet har flere timer og færre deltageren enn våre ordinære kurs. Dette for å sikre kvaliteten og oppfølgingen. Innholdet er styrt av kursleder, men deltagerne skal bruke sin egen kreativitet innenfor de begrensningene som er gitt i oppgavene. Det gis også mulighet til å bruke lokalene til selvstendig jobbing utover den oppsatte tiden – for de som ønsker å bruke mer tid på sine prosjekter.