Animasjon Fordypning (10-13 år)

Oppstart i 27. august 2020
Aldersgruppe: 10-13 år
Tirsdager: Kl 16:30 – 18:30
Varighet: 60 timer (30 timer pr semester)
Pris: Kr 2 300,- pr. semester

Dette er et helårskurskurs som er delt inn i høst- og vårsemester. Hvert semester går over 11 onsdager fra kl 16:30 – 18:30 samt en arbeidshelg (lørdag og søndag) fra kl 11:00 – 15:00.

Kurset krever forhåndskunnskaper om animasjon. Elevene jobber mye selvstendig innenfor forskjellige teknikker og det vil ikke gis grunnleggende animasjonsundervisning i plenum. Elevene får individuell veiledning i sine prosjekt. Elever som ønsker å fordype seg i forskjellige animasjonsteknikker vil få spesialtilpassede oppgaver innenfor sitt interesseområde.

Dersom du har animasjonserfaring utenom våre animasjonskurs og ønsker å gå Animasjon Fordypning må man skrive en kort begrunnet søknad.

Det vil være mulig å fordype seg innen disse teknikkene:
Dataanimasjon
Stop-Motion (objektanimasjon)
Analog Cut-Out (glassbord over 4 plan)
Analog tengefilm på lysbord
Animasjon til spill

Eksempler på filmer laget av deltagere på Animasjon Fordypning:

Gjennom øvelser og oppgaver skal deltagerene få fordype seg i animasjonsfaget. Det er mulig å jobbe individuelt eller i grupper. Filmer som lages på dette kurset sendes normalt inn til Amadusfesitvalen og elevene oppfordres til å sende inn filmene sine til Ungdommens Kulturmønstring.