Animasjon (9-13 år)

Oppstart 21. januar 2019

Aldersgruppe: 9-13 år
Mandager: Kl 16:30-18:30
Varighet: 60 timer (30 timer pr semester)
Pris: Kr 2 300,- pr. semester

Dette er et helårskurskurs som er delt inn i høst- og vårsemester. Hvert semester går over 11 tirsdager fra kl 16:30 – 18:30 samt en arbeidshelg (lørdag og søndag) fra kl 11:00 – 15:00.

Dette kurset tar for seg de grunnleggende prinsippene innenfor animasjonsfaget. I løpet av året skal deltagerne få et innblikk i hva god animert bevegelse innebærer og praktisk erfaring i en rekke animasjonsteknikker.

Elevproduksjon: Balløvelse – Fart og tyngde

Ved kursets slutt skal alle være godt kjent med begrepene Ease In-Ease Out og Squash’n Stretch – som er viktig når man skal gjengi fart og tyngde. Dette skal utprøves i analoge teknikker som Pixelasjon, Cut-Out og Stop-Motion, samt digitalt i Animate (tegnefilm) og Blender (3D).

Med andre ord: Her skal vi legge grunnlaget for videre animasjonsarbeid uansett interessefelt. 

Velkommen!